Горивна камера модел А5,с призматично стъкло и мощност 16 kW.