Горивна камера Модел А1 с ляво сранично стъкло и мощност 12 kW.