Горивна камера модел А1 с три стъкла и мощност 10 kW.