Горивна камера модел А1 с водна риза и мощност 16kW